,

KHUYẾN NÔNG

Tuyên Quang triển khai mô hình liên kết nuôi gà an toàn sinh học

Để giúp người chăn nuôi nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, ổn định và bền vững.

Trong tháng 8, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Sơn Dương triển khai thực hiện mô hình liên kết chăn nuôi gà an toàn sinh học hướng tới xây dựng thương hiệu cho 12 hộ gia đình ở xã Hợp Thành, Khánh Nhật (Sơn Dương) với tổng số vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng.

 

Giao gà giống và thức ăn cho các hộ tham gia mô hình

Để thực hiện tốt mục tiêu của mô hình, Trung tâm Khuyến nông đã cử cán bộ kỹ thuật tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm, lựa chọn hộ và cung ứng 6.000 con gà (mỗi hộ 500 con) mía lai 01 ngày tuổi, đồng thời các hộ tham gia được Nhà nước hỗ trợ 70 % con giống, thức ăn, vật tư (thức ăn hỗn hợp 36.000 kg; vắc xin 42.000 liều; hóa chất sát trùng 6 lít); tổ chức lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi và biện pháp phòng trị một số bệnh hay xảy ra trên đàn gà. Các thành viên tham gia mô hình đã thành lập nhóm “liên kết chăn nuôi gà” qua mạng zalo, facebook để nắm bắt thông tin, kỹ thuật chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm.

Việc thực hiện mô hình sẽ nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi cho người dân tạo nên tập quán, thói quen thúc đẩy nghề chăn nuôi gà thịt hàng hóa an toàn dịch bệnh, tạo ra sản phẩm chăn nuôi sạch hơn, an toàn hơn tới người tiêu dùng, tạo thói quen chăn nuôi an toàn, tránh tồn dư mầm bệnh và phong trào ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo tiền đề cho chăn nuôi gà theo phương thức thâm canh, sản xuất hàng hoá, hiệu quả an toàn sinh học và bền vững./.

Vũ Ngọc Tuyên – Trung tâm Khuyên nông Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục