,

KHUYẾN NÔNG

Tuyên Quang: 30 học viên được tập huấn phương pháp, nghiệp vụ cho tổ Khuyến nông cộng đồng

Trong 02 ngày (28-29/5), thực hiện nhiệm vụ đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2024, Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn “Phương pháp, nghiệp vụ cho tổ Khuyến nông cộng đồng” cho 30 học viên là cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

          Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hướng dẫn các nội dung lý thuyết kết hợp thực hành như: Giới thiệu hệ thống khuyến nông Việt Nam và xu hướng khuyến nông thế giới; Đề án thí điểm “Nâng cao hiệu quả công tác trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng”; Phương pháp nghiệp vụ khuyến nông cộng đồng...

          Qua lớp tập huấn, các học viên sẽ nắm được các bước thành lập tổ khuyến nông cộng đồng; vai trò của tổ khuyến nông cộng đồng tham gia các vùng nguyên liệu đạt chuẩn từ đó tạo sự thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân. Lớp tập huấn còn tổ chức cho các học viên đi tham quan một số mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp trên địabàn tỉnh./.

Các học viên thảo luận và trình bày bài tập nhóm tại hội trường

 

Vũ Ngọc Tuyên – Trung tâm Khuyến nông

Tin cùng chuyên mục