Lúa thơm HDT8

Vụ xuân 2015, Trung tâm KN-KN Bắc Ninh tiếp tục xây dựng mô hình SX thử giống lúa HDT8 tại các huyện Yên Phong (5 ha), Tiên Du (7 ha) và Lương Tài (8 ...

Sản xuất giống khoai tây sạch bệnh

Từ năm 2013-2014, Trung tâm Khảo nghiệm - khuyến nông Thái Bình đã triển khai dự án nhân giống khoai tây nuôi cấy mô tế bào kết hợp khí canh.

Ngô P4199 đạt 63 tạ/ha

Với năng suất ước đạt 63 tạ/ha, mô hình “Thâm canh ngô đông trên đất hai lúa” tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) khiến khách tham quan ...