,

Dự báo - Cảnh báo

Tăng cường phòng trừ chuột hại, bảo vệ cây trồng

TQĐT - Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong những năm gần đây, chuột hại lúa và các cây trồng có xu hướng gia tăng; diện tích bị chuột gây hại trên cây lúa năm 2016 là 332,1 ha, trong đó nhiễm nặng là 17,3 ha. So với năm 2015, diện tích nhiễm tăng hơn 103 ha.