Tuyên Quang tích cực chống hạn cho lúa xuân

Hiện mực nước trữ tại các hồ chứa ở mức thấp. Các hồ chứa có diện tích lưu vực nhỏ chỉ đạt 55 - 65% dung tích thiết kế.

Lúa xuân ở Tuyên Quang

          Theo Ban Quản lý các công trình thủy lợi Tuyên Quang, hiện  có 128,3 ha lúa xuân của tỉnh bị hạn hán. Trong đó, TP Tuyên Quang có 39 ha; Sơn Dương 32,8 ha; Yên Sơn 25,8 ha; số còn lại thuộc các huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa.

          Hiện mực nước trữ tại các hồ chứa ở mức thấp. Các hồ chứa có diện tích lưu vực nhỏ chỉ đạt 55 - 65% dung tích thiết kế. Các đập dâng trên suối, lượng nước đến ít hơn trung bình mọi năm. Ban Quản lý các công trình thủy lợi đã có kế hoạch giữ và tưới nước hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, vận động bà con sử dụng máy bơm di động để bơm nước từ các nguồn nước gần nhất, đắp giữ nước ở các mương tiêu, khe, lạch để tạo nguồn nước bơm, tát.

         Ban Quản lý các công trình thủy lợi đã sử dụng nguồn vốn thủy lợi phí, vốn chống hạn và vốn sự nghiệp để đầu tư sửa chữa 31 công trình thủy lợi thiết yếu, cấp bách. Hiện đã có 18 công trình đã được bàn giao đưa vào sử dụng.
Tác giả: Vũ Ngọc Tuyên – Trung tâm KN Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục