DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI VỤ MÙA NĂM 2016

Theo dự báo của khí tượng thuỷ văn Trung ương vụ mùa 2016 các tháng 6, 7, 8, 9, 10 nhiều ngày nắng nóng nhiệt độ trung bình cao hơn so với năm 2015, các đợt mưa lớn sẽ tập trung từ tháng 6-8/2016 tương đương so với cùng kỳ năm trước làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng và tạo điều kiện cho một số dịch hại phát sinh phát triển, gây hại.

Tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân

TQĐT - Vụ xuân năm 2016, toàn tỉnh gieo cấy được 19.935,9 ha, đạt 103% kế hoạch. Trong đó, lúa lai là 10.772,1 ha; lúa thuần là 9.138,8 ha. Trồng ...