Phòng trừ sâu, bệnh hại trên mạ, lúa vụ mùa năm 2017

Theo kết quả điều tra kỳ từ ngày 12-18/6/2017, hiện nay trên mạ mùa sớm và lúa mới cấy xuất hiện một số đối tượng gây hại sau: Trưởng thành (bướm) sâu đục thân 2 chấm lứa 3 ra rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2, ổ trứng 0,1 - 0,3 ổ/m2 (Chiêm Hóa), ốc bươu vàng mật độ nơi cao 3-5 con/m2 (Lâm Bình). Dự báo trong thời gian tới điều kiện thời tiết thuận lợi cho sâu đục thân, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ…gây hại trên mạ và lúa mùa sớm.
Để hạn chế tác hại của dịch hại gây ra cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ một số dịch hại đầu vụ như sau:

1. Biện pháp phòng trừ sâu đục thân

- Biện pháp canh tác và thủ công: Làm đất kỹ trước khi gieo cấy, dọn sạch cỏ dại phát quang bờ ruộng và cày vùi gốc rạ sớm để diệt nguồn sâu, nhộng từ vụ xuân chuyển sang; Ngắt ổ trứng, thu bắt diệt trưởng thành trên mạ.

- Biện pháp hoá học:

Phun thuốc cho mạ trước khi nhổ cấy từ 3-5 ngày, sử dụng một trong các loại thuốc đã được đăng ký trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam để phòng trừ (Ví dụ thuốc: Gà nòi 95SP, Patox 95 SP, Rengent 800WG, Nicata 95 SP, Abatox 1.8EC,...). Nồng độ, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì thuốc.

2. Biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng

- Biện pháp thủ công: Vệ sinh đồng ruộng, khơi rãnh xung quanh ruộng để ốc tập trung vào rãnh và thu bắt ốc bằng tay; Đầu các dòng chảy phải sử dụng phên và lưới ch¾n 3 líp để ngăn không cho ốc xâm nhập vào ruộng gây hại.

- Biện pháp hóa học: Khi mật độ ốc bươu vàng từ  3-5 con/m2 trở lên có thể sử dụng một trong các loại thuốc đã được đăng ký trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam để phun trừ như sau: Pazol 700WP, Catfish 70WP, Clodansuper 700 WP, Snail 700WP... Nồng độ, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì thuốc.

Những nơi mật độ ốc cao nên phun thuốc 02 lần: Lần 1 phun trước gieo sạ, cấy từ 3-5 ngày; Lần 2 phun ngay sau khi gieo sạ, cấy.  Khi phun thuốc giữ mực nước trên ruộng 2-3 cm là tốt nhất.

3. Biện pháp phòng trừ bệnh nghẹt rễ

- Biện pháp phòng bệnh: Làm đất, cày bừa kỹ trước gieo cấy; Sử dụng các chế phẩm sinh học ví dụ như AT,  Trichoderma AT… để thúc đẩy phân giải rơm rạ, xác hữu cơ chưa hoai mục kết hợp với bón thêm vôi từ 15-20 kg vôi bột/sào và từ 20 - 30kg/sào (đối với ruộng lầy thụt, ruộng ngập úng thường xuyên).

- Khi ruộng đã bị bệnh nghẹt rễ: Ngừng bón đạm, tiến hành tháo nước bón thêm 10 - 15 kg vôi bột và lân nung chảy 10 - 15 kg /sào kết hợp làm cỏ, sục bùn để giải phóng bớt khí độc trong đất, nhất là vùng rễ cho cây lúa; Sau khi bón vôi, lân cây đã bén rễ, dần hồi phục trở lại thì cần bổ sung phân bón qua lá như (ví dụ: Đầu trâu 502, Siêu lân, Komic, Amino humic, Trichoderma AT...) giúp cây phục hồi nhanh, sinh trưởng phát triển tốt.

Ngoài ra cần lưu ý: Tập đoàn rầy ruồi, sâu cuốn lá nhỏ hại, sâu keo, bệnh thối nhũn... gay hại trên mạ, lúa mới cấy - hồi xanh đến đẻ nhánh.

 
Chi cục BVTV
 

Tin cùng chuyên mục