Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (4 - 10/5)

Tại các tỉnh phía Bắc, chuột tiếp tục phát sinh gây hại gia tăng trên lúa làm đòng, trỗ, ôm đòng vùng ven gò bãi thiếu nước
Dịch rầy bùng phát Trà Vinh: Nắng nóng, hơn 2.400 ha tôm nuôi thiệt hại Bệnh vàng lá lúa Bệnh tiêu

1. Trên lúa

a) Các tỉnh phía Bắc - Rầy nâu, rầy lưng trắng:
Tiếp tục gia tăng nhanh trên các trà lúa từ trỗ bông đến chín và có khả năng gây cháy cục bộ trên lúa sau chắc xanh. Cần theo dõi thường xuyên và phòng chống kịp thời khi có mật độ cao ngay từ khi rầy còn nhỏ tuổi.
 - Chuột: Tiếp tục phát sinh gây hại gia tăng trên lúa làm đòng, trỗ, ôm đòng vùng ven gò bãi thiếu nước.
 - Bệnh lem lép hạt: Bệnh phát sinh cục bộ tại các vùng thường bị hàng năm; cần phòng chống ngay khi lúa chuẩn bị trỗ bông.
- Bệnh đạo ôn cổ bông: Phát sinh nhẹ, cục bộ trên những vùng bị bệnh đạo ôn lá, khi trỗ gặp điều kiện thời tiết âm u, có mưa phùn, ẩm độ không khí cao.
- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non phát sinh nhẹ đến trung bình trên trà lúa muộn giai đoạn đòng, xanh tốt tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Theo dõi và phòng chống những nơi có mật độ sâu cao.
 - Ngoài ra, theo dõi và phòng chống bệnh khô vằn; sâu đục thân; bọ xít dài...
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên
 - Rầy nâu, rầy lưng trắng; bệnh đạo ôn cổ bông; bệnh lem lép hạt gây hại cục bộ trên lúa ĐX muộn. - Chuột, bọ trĩ, sâu keo, sâu đục thân 2 chấm... phát sinh nhẹ trên lúa HT giai đoạn mạ, đẻ nhánh.
c) Các tỉnh phía Nam
 - Rầy nâu trên đồng phổ biến ở tuổi 2 - 3 gây hại chủ yếu ở mức nhẹ, trung bình trên lúa giai đọan đẻ nhánh, làm đòng. Cần theo dõi chặt diễn biến rầy nâu trên ruộng lúa, chỉ dùng thuốc trừ khi rầy cám nở rộ với mật độ cao nhằm hạn chế rầy tích luỹ mật độ và gây hại ở lứa sau.
 - Bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông phát triển ở mức độ nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Những ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn lá phải hạn chế việc bón thêm phân đạm, luôn giữ đủ nước trong ruộng và tiến hành phòng trừ khi cần thiết.
- Ngoài ra, cũng cần lưu ý ốc bươu vàng trên lúa ở giai đoạn mạ; rầy phấn trắng và nhện gié giai đoạn đẻ nhánh, đòng trỗ.
Các đối tượng khác như bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt, bọ trĩ... có xuất hiện nhưng với diện tích và mức độ gây hại không cao, cần tiếp tục theo dõi.

2. Trên cây trồng khác

- Hiện tượng lùn cây ngô: Cần rà soát toàn bộ diện tích ngô của địa phương, tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy đối với những diện tích có cây bị bệnh.
- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng tiếp tục gây hại.
- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục hại.
- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu gây hại trên cây thanh long có xu hướng giảm về diện tích nhiễm bệnh.
- Cây nhãn: Bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại ở các tỉnh ĐBSCL.
CỤC BVTV
 
KHUYẾN CÁO

Trên lúa:


Khi rầy nâu xuất hiện với mật độ cao có thể phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha) hoặc rải Wellof 3GR (12 kg/ha).

Cùng giai đoạn nếu có xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ có thể phun thuốc trừ sâu sinh học Mimic 20SC. Liều phun 75 ml thuốc Mimic 20SC trên 1.000 m2. Có thể phối hợp với Altach 5EC để tăng khả năng diệt sâu nhanh hơn, hoặc phun riêng Wellof 330EC.

Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều; bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3-5 ngày và sau khi trổ đều; bệnh bạc lá phun ngừa Bonny 4SL trước trổ 3 - 5 ngày và trổ đều.

Trên cây trồng khác:

Cây chè: Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC; nhện đỏ phun Takare 2EC; rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cây tiêu: Bệnh chết nhanh phun Manozeb 80WP, Bony 4SL; rệp sáp rễ rải Wellof 3GR (20 - 25 gr/gốc).

Cây thanh long: Đốm nâu (đốm trắng hay tắc kè) phun bộ ba đốm nâu của Cty CP Nông dược HAI.

Cây nhãn, vải: Nhện lông nhung phun Takare 2EC.

Cây ngô (bắp): Xử lý hạt giống và phun trên cây con bằng phân bón lá Foliar Blend để tăng cường khả năng sinh trưởng và phát triển của cây.
H.A.I.
Nguồn: nongnghiep.vn

Tin cùng chuyên mục