Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trong tuần ( từ ngày 3/7/2017 đến 09/7/2017)

1.Cây lúa

1.1. Mạ mùa

- Tập đoàn rầy gây hại tăng, mật độ nơi cao 20-30 con/m2, chủ yếu rầy TT;

- Sâu đục thân 2 chấm, cuốn lá nhỏ gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-3 con/m2;

- Sâu keo gây hại, mật độ nơi cao 2-3 con/m2;

- Bệnh thối nhũn, khô vằn hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1 % số lá.

1.2. Lúa mùa (bén rễ hồi xanh-đẻ nhánh)

- Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại, mật độ nơi cao 5-10 con/m2. Cá biệt 15-20 con/m2; ổ trứng xuất hiện rải rác, mật độ nơi cao cục bộ 1-2 ổ/m2;

- Tập đoàn rầy gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 con/m2, chủ yếu rầy TT;

- Sâu đục thân 2 chấm, cuốn lá nhỏ gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-3 con/m2;

- Bệnh nghẹt rễ gây hại tăng tại một số ruộng bị ngập, trũng hẩu, ruộng có chân đất cát..., tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số khóm.

- Bệnh thối thân do vi khuẩn gây hại tăng tại các ruộng bị ngập, lũ tràn qua, tỷ lệ hại phổ biến 1-3 % số khóm, nơi cao 5-10% số khóm.

2. Cây chè

- Rầy xanh, bọ trĩ tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 10-30 % số búp;

- Bọ xít muỗi gây hại cục bộ 1 số vườn, tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số búp;

- Nhện đỏ gây hại rải rác.

3. Cây mía

- Sâu đục thân vẫn tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số cây;

- Bọ trĩ gây hại tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số cây;

- Rệp bông xơ gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số cây;

- Bọ hung đục gốc gây hại rải rác, nơi cao 3-4 con/hố.

4. Cây có múi                                                            

- Sâu vẽ bùa, rệp muội gây hại rải rác;

- Nhện nhỏ (nhện đỏ và nhện rám vàng, nhện trắng) tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá, quả;

- Bệnh sẹo, bệnh thán thư gây hại nơi cao 10-20 % số lá, quả

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại cục bộ một số vườn.

5. Cây nhãn, vải

- Bọ xít nâu gây hại rải rác, nơi cao 1-3 con/cành;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số cành;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Bệnh sương mai gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số lá.

6. Cây lâm nghiệp

- Sâu ăn lá vẫn tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh phấn trắng, bệnh thán thư  lá gây hại rải rác trên cây keo 1-5 tuổi;

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác nơi cao 1-3 % số cây;

- Bệnh chết héo, gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.
CC Trồng trọt &BVTV

Tin cùng chuyên mục