,

Sâu, bệnh hại

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới từ 7/1 đến 13/1

1. Cây lúa xuân (mạ xuân mới gieo- mũi chông- 1-3 lá- đến cấy)

- Bệnh thối nhũn, nấm mốc, khô vằn, trắng lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3 % số dảnh;

- Chuột gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số dảnh;

- Tập đoàn rầy gây hại rải rác.

2. Cây ngô đông (chín sáp- thu hoạch)

- Sâu đục bắp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số bắp;

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số cây.

3. Cây rau họ thập tự, đậu các loại, cà chua, khoai tây (phát triển thân lá-quả xanh- chín- thu hoạch)

- Bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 5-10 con/m2;

- Sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ gây hại, mật độ nơi cao 3-4 con/m2;

- Rệp hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số cây;

- Bệnh lở cổ rễ, sương mai, thán thư gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số cây.

4. Cây chè (đốn)

- Rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi gây hại, tỷ lệ nơi cao 3-5% số búp, lá;

- Nhện đỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

5. Cây mía (tích lũy đường- thu hoạch)

-Sâu đục thân gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số cây;

- Rệp xơ trắng gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-10 % số cây;

- Rệp sáp gây hại rải rác;

- Bệnh đỏ bẹ lá, đốm vòng gây hại rải rác.

6.  Cây cam (quả chín -thu hoạch) 

- Bệnh thán thư tiếp tục gây hại trên quả, tỷ lệ hại nơi cao 5-7 % số quả;

- Bệnh loét do vi khuẩn, ghẻ sẹo tiếp tục gây hại tỷ lệ hại nơi cao 5-7 % số lá, quả;

- Rệp muội gây hại rải rác;

- Tập đoàn nhện tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số lá, quả;

- Bệnh vàng lá thối rễ tiếp tục gây hại rải rác.  

7. Cây bưởi (thu hoạch- lộc non)

- Nhện đỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-7 % số lá;

- Rầy chổng cánh gây hại rải rác;

- Bệnh sẹo gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 2-5% số lá, quả.

8. Cây nhãn (lộc bánh tẻ)

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 2-3 % số cành.

9. Cây lâm nghiệp (vườn ươm-1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ trên cây keo, bạch đàn vườn ươm gây hại rải rác, nơi cao 1-3 % số cây;

- Bệnh thán thư gây hại rải rác;

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

 

CC Trồng trọt và BVTV

Tin cùng chuyên mục