Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trồng thời gian tới từ 16/12 đến 15/2

1. Trên mạ xuân (mới gieo -1,5 lá)

- Tập đoàn rầy ruồi hại rải rác;

- Bệnh nấm mốc trắng, bệnh thối nhũn, bệnh khô vằn hại rải rác;

- Hiện tượng trắng đầu lá, chết rét sau các đợt rét đậm, rét hại.

2. Cây ngô đông (11 lá-phun- chín sữa -thu hoạch)

- Sâu cắn nõn, sâu đục thân gây hại rải rác, mật độ nơi cao 2-3con/m2;

- Bệnh đốm lá gây hại tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số lá, cấp 1;

- Bệnh khô vằn tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số cây cấp1,3.

- Bệnh huyết dụ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3 % số cây.

3. Cây rau họ thập tự, đậu các loại, cà chua, khoai tây (phát triển thân lá-quả xanh-chín thu hoạch)

- Bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 8-10 con/m2;

- Sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ gây hại, mật độ nơi cao 3-4 con/m2;

- Rệp hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số cây;

- Bệnh lở cổ rễ, sương mai gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số cây.

4. Cây chè (đốn tỉa)

- Rầy xanh gây hại, tỷ lệ hại trung bình 1-3 %, nơi cao 5-6% số búp;

- Bọ trĩ gây hại, tỷ lệ hại trung bình 2-3 %, nơi cao 5-7 % số búp;

- Bọ xít muỗi hại rải rác, tỷ lệ hại trung bình 1-3 % số búp, nơi cao 5-6 % số lá;

- Nhện đỏ gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số lá.

5. Cây mía (tích lũy đường-thu hoạch)

- Sâu đục thân gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Rệp xơ trắng gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-4 % số cây;

- Rệp sáp phát sinh gây hại cục bộ.

- Bệnh thối ngọn phát sinh gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-4% số cây.

 6. Cây có múi (quả xanh-chín thu hoạch)       

- Bệnh thán thư tiếp tục gây hại trên quả, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số quả;

- Bệnh loét do vi khuẩn, ghẻ sẹo gây hại rải rác tỷ lệ hại nơi cao 5-6 % số lá, quả;

- Rệp phát sinh gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 2-3 % số cành, quả;

- Tập đoàn nhện tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 6-8 % số lá, quả;

7. Cây nhãn, vải (lộc bánh tẻ)

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 2-3 % số cành.

8. Cây lâm nghiệp (vườn ươm-1-5 tuổi)

- Bệnh lở cổ rễ trên cây keo vườn ươm gây hại rải rác, nơi cao 1-3 % số cây;

- Bệnh thán thư gây hại rải rác

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây

 
TT&BVTV

Tin cùng chuyên mục