,

Sâu, bệnh hại

Dự báo dịch hại cây trồng trong tuần (27/3 đến 02/4/2017)

1. Cây lúa

- Rầy các loại gây hại rải rác, nơi cao 50-60 con/m2;

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn gây hại rải rác, nơi cao 10-15 % số dảnh;

- Bệnh nghẹt rễ gây hại cục bộ ở một số ruộng bón thiếu phân lân, phân chuồng, ruộng bón phân chưa hoai mục, ruộng chua trũng, trằm thụt, không chủ động nước và những ruộng làm đất chưa kỹ,... nơi cao 10-15 % số khóm;

- Châu chấu, bọ xít đen gây hại rải rác;

- Chuột gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số dảnh;

- Bệnh đạo ôn lá gây hại trên các giống nhiễm: BC 15, Nếp, HT1, các giống lúa lai,...tỷ lệ hại nơi cao 10-25 % số lá;

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác.

2. Cây ngô

- Sâu xám, sâu khoang, sâu cắn nõn, châu chấu gây hại rải rác, nơi cao 2-3 con/m2;

- Bệnh đốm lá, khô vằn gây hại rải rác.

3. Cây lạc, đậu tương

- Sâu xám, sâu khoang, sâu cuốn lá gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá lạc gây hại rải rác.

4. Cây chè

- Rầy xanh, bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10 -15 % số búp;

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác;

- Bệnh thối búp, bệnh phồng lá chè gây hại rải rác;

- Nhện đỏ gây hại rải rác.

5. Cây mía

- Sâu đục thân gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bệnh than đen gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bọ trĩ gây hại rải rác;

- Bệnh trắng lá gây hại rải rác;

- Bọ hung đục gốc gây hại rải rác, nơi cao 2- 3 %  con/hố.

6. Cây cam, quýt

- Sâu vẽ bùa, sâu đục thân, sùng hại gốc gây hại rải rác;

- Nhện đỏ gây hại rải rác, nơi cao 10-15 % số lá;

- Nhện rám vàng, nhện trắng gây hại rải;

- Rệp muội gây hại rải rác, nơi cao 10 -15 % số lá;

- Ruồi hại hoa gây hại rải rác;

- Sâu non bướm phượng gây hại rải rác, nơi cao 2 -3 con/cành;

- Bệnh sẹo lá, bệnh thán thư gây hại rải rác;

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại cục bộ một số vườn.

7. Cây nhãn, vải

- Bọ xít nâu  gây hại rải rác, nơi cao 2- 5 con/cành;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số cành;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Bệnh sương mai gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số lá.

8. Cây lâm nghiệp

- Sâu ăn lá gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số lá;

- Bệnh phấn trắng gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi;

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác;

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

 
CHI CỤC TT&BVTV

Tin cùng chuyên mục