Dự báo dịch hại cây trồng trong tuần (17/4 đến 23/4/2017)


1. Cây lúa

- Chuột tiếp tục gây hại rải rác, đặc biệt là những ruộng ven đồi, gần khu dân cư, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số dảnh;

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại rải rác, nơi cao 300-500 con/m2;

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn gây hại rải rác, nơi cao 10-15 % số dảnh;

- Châu chấu, bọ xít đen, sâu đục thân gây hại rải rác;

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác;

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại trên các giống nhiễm: BC 15, Nếp, HT1, các giống lúa lai, ...tỷ lệ hại phổ biến 5-10 % số lá, cục bộ nơi cao 20-50 % số lá;

- Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá;

- Bệnh khô vằn gây hại tăng hơn kỳ này, tỷ lệ hại nơi cao 20- 40 % số dảnh.

2. Cây ngô

- Sâu cắn nõn, sâu đục thân, châu chấu gây hại rải rác;

- Bệnh đốm lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá;

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác.

3. Cây lạc, đậu tương

- Sâu khoang, sâu cuốn lá, ruồi đục thân gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh, bệnh đốm lá lạc gây hại rải rác.

4. Cây chè

- Rầy xanh, bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số búp;

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác;

- Bệnh phồng lá chè gây hại rải rác;

- Nhện đỏ gây hại rải rác.

5. Cây mía

- Sâu đục thân gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10-15 % số cây;

- Bệnh than đen gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10-15 % số cây;

- Bọ trĩ, rệp gây hại rải rác;

- Bọ hung đục gốc gây hại rải rác, nơi cao 3-4 con/hố.

6. Cây cam, quýt

- Sâu vẽ bùa, rệp muội, ruồi hại hoa gây hại rải rác;

- Nhện đỏ gây hại rải rác, nơi cao 10-15 % số lá;

- Nhện rám vàng, nhện trắng gây hại rải rác;

- Bệnh sẹo lá, bệnh thán thư gây hại rải rác;

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại cục bộ một số vườn.

7. Cây nhãn, vải

- Bọ xít nâu gây hại rải rác, nơi cao 2- 5 con/cành;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số cành;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Bệnh sương mai gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số lá.

8. Cây lâm nghiệp

- Sâu ăn lá gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số lá;

- Bệnh phấn trắng, bệnh thán thư  lá gây hại rải rác trên cây keo 1-5 tuổi;

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác;

- Bệnh chết héo, gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.
Chi cục TT&BVTV

 

Tin cùng chuyên mục