861 ha lúa mùa bị nhiễm bệnh khô vằn

Báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh sâu, bệnh hại lúa mùa đang có xu hướng gia tăng, nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình làm đòng, trỗ bông, phơi màu của lúa.

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh kiểm tra sâu, bệnh hại.

Hiện toàn tỉnh đã ghi nhận 861 ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn, 48 ha nhiễm bệnh đốm sọc vi khuẩn, 30,5 ha nhiễm bệnh bạc lá, 26 ha nhiễm rày nâu, rày lưng trắng... Diện tích lúa bị nhiễm sâu, bệnh hại tập trung nhiều nhất tại huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn và Hàm Yên. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố tăng cường điều tra, dự tính, dự báo, hướng dẫn bà con phòng, trừ hạn chế sâu, bệnh hại lan rộng, bảo vệ năng suất, sản lượng lúa mùa. 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục