Tin nhanh cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên khu vực tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn

Hiện nay, trên khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn và Lạng Sơn đang có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 2 giờ vừa qua (từ 14h đến 16h) tại một số nơi như sau: Lăng Can (huyện Lâm Bình, Tuyên Quang): 55,6mm, Thượng Lâm (huyện Lâm Bình, Tuyên Quang): 43mm, Hồng Thái (huyện Na Hang, Tuyên Quang): 35mm, Yên Thượng (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn): 42.2mm, ...

Cảnh báo:

Trong khoảng từ 2-4 giờ tới, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn và Lạng Sơn tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong 2-4 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn và Lạng Sơn đặc biệt tại các huyện:

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện:

  • Tỉnh Tuyên Quang: huyện  Lâm Bình, Chiêm Hóa, Na Hang .
  • Tỉnh Bắc Kạn: huyện Pắc Nặm, Chợ Đồn.
  • Tỉnh Lạng Sơn: huyện Lộc Bình, Đình Lập.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện:

  • Tỉnh Tuyên Quang: huyện Yên Sơn, TP Tuyên Quang .
  • Tỉnh Bắc Kạn: huyện Bạch Thông, Ngân Sơn.
  • Tỉnh Lạng Sơn: Bình Gia, Bắc Sơn

 Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Đài KTTV Quốc gia

Tin cùng chuyên mục