Người đưa cam sạch ra thị trường

Để lên vườn cam sành theo hướng hữu cơ của các thành viên Hợp tác xã nông sản sạch Minh Khương (Hàm Yên) phải tăng bo xe máy mấy lượt. Ở lưng chừng núi là vườn cam sai trĩu, quả bám vào nhau, đấy là thành quả cả một năm chăm sóc kỳ công của người dân sắp đến mùa thu hoạch. “Cam sành Minh Khương để cả tháng không thối nếu thu hái và bảo quản không bị dập vỏ. Độ ngọt được đánh giá cao nhất vùng Hàm Yên” - anh Mai Văn Phi, Giám đốc Hợp tác xã nông sản Minh Khương khẳng định.

Cầu nối sản xuất với tiêu dùng

- Tỉnh ta hiện có 79 sản phẩm OCOP và hàng trăm sản phẩm “tiền” OCOP được các địa phương xác định. Các sản phẩm này đều có chất lượng tốt, được người ...