Tin hoạt động

Trong ngành

Địa phương

Phòng chống Covid -19

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm gia cầm lây sang người
2. Thông báo tiếp công dân và Nội quy tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT
3. Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công bố thông tin

1. Thông báo kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020  
2. Quyết toán và sử dụng nguồn thu Quỹ Phòng chống thiên tai
3. Công khai Quyết toán và sử dụng nguồn thu Quỹ phòng chống, thiên tai tỉnh