Hội nghị triển khai công tác quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL hồ Ngòi Là, hồ Hoàng Khai năm 2016

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, ngày 06/01/2016 Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL hồ Ngòi Là, hồ Hoàng Khai năm 2016.
Hội nghị triển khai công tác quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL hồ Ngòi Là,  hồ Hoàng Khai năm 2016

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, ngày 06/01/2016 Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL hồ Ngòi Là, hồ Hoàng Khai năm 2016.
 
Đồng chí Lê Hải Hùng,Giám đốc Ban quản lý khai thác
 CTTL Tuyên Quang chủ trì Hội nghị
 
Tham dự Hội Nghị có các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân các xã/phường; HTX NLN, Ban quản lý CTTL các xã/phường sử dụng nước từ CTTL hồ Ngòi Là và hồ Hoàng Khai, gồm các phường: Tân Hà, Ỷ La, Hưng Thành, An Tường (TP Tuyên Quang); Kim Phú, Trung Môn, Chân Sơn, Hoàng Khai, Lưỡng Vượng (huyện Yên Sơn).
 
Trong năm 2015, CTTL hồ Ngòi Là và hồ Hoàng Khai thực hiện cấp nước tưới, tiêu phục vụ cho 1.186,114ha lúa, 12,514 ha rau màu, 38,68 ha cây vụ 3, 33,458 ha thủy sản. Tiến hành nạo vét 2.093 m³ bùn đất lắng đọng, phát dọn 42.124 m² cỏ rác trên công trình, tu sửa 829 m kênh với tổng kinh phí thực hiện cho duy tu là 581,78 triệu đồng. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp 3.523m kênh (Hoàng Khai 590m; Tân Hà, Ỷ La 2.933m), làm mới 776m (Hoàng Khai 100m,  Tân Hà, Ỷ La 676m) với tổng kinh phí thực hiện là 1.663 triệu đồng. Kết quả trong năm 2015, công trình thủy lợi hồ Ngòi Là đã cấp nước đảm bảo SX cho 711,089 ha, đạt 99,6% diện tích gieo cấy (giảm 5,11ha do thu hồi đất làm khu dân cư); hồ Hoàng Khai đã cấp nước đảm bảo SX cho 547 ha, đạt 100% diện tích gieo cấy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ, điều tiết nước phục vụ SX trong năm 2015; thống nhất một số giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016.
 
Các ý kiến thảo luận của Đại biểu
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hải Hùng, Giám đốc Ban quản lý khai thác CTTL đã đề nghị Ủy ban nhân dân các xã/phường, các đơn vị, tổ chức sản xuất sử dụng nước từ CTTL hồ Ngòi Là, Hoàng Khai: (i) Tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL giữa Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang và các đơn vị liên quan; (ii) Thường xuyên Kiểm tra hiện trạng công trình, phân bổ nguồn kinh phí tiến hành đầu tư, nâng cấp các công trình hư hỏng, xuống cấp cần sửa chữa trong năm 2016, đảm bảo an toàn công trình và chủ động cấp nước phục vụ SX; (iii) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác khai thác, quản lý và bảo vệ CTTL tới đối tượng dụng nước và người dân quanh khu vực công trình.
 
 BQL KT CTTL Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục