Công điện 08/CĐ-TW hồi 12 giờ 00 ngày 07/7/2021 của BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

BCH Phòng chống thiên tai QG

Tin cùng chuyên mục