Bao Tình hình thiệt hại do mưa đêm 01/7 sáng ngày 02/7/2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (tính đến 11 giờ ngày 02/7/2020)

I. Diễn biến: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m, nên đêm 01/7/2020 một số nơi trong tỉnh có mưa dông, lượng mưa từ 19 giờ 01/7 đến 7 giờ 02/7/2020 phổ biến dưới 5mm, một số nơi có mưa lớn hơn như: Thành phố Tuyên Quang 25mm, Tứ Quận 17mm, Yên Thuận 14,6mm, Hùng Mỹ 17,2mm, Minh Quang 22,4mm.

II. Tình hình thiệt hại

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên (khu vực xã Yên Thuận) xảy ra mưa giông, thiệt hại cụ thể như sau:

1. Thiệt hại về người: Không

2. Thiệt hại về nhà ở: 01 nhà đổ sập (Hộ gia đình ông Tạ Văn Đường, thôn Cuổm xã Yên Thuận; đổ sập hoàn toàn nhà sàn gỗ 03 gian, 02 bếp; đối tượng hộ là hộ nghèo, 5 khẩu)

3. Thiệt hại khác: không.

4. Ước thiệt hại: 100 triệu đồng.

III. Công tác khc phc thit hi

Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện phối hợp Ủy ban nhân dân xã Yên Thuận kiểm tra, xem xét để hỗ trợ kịp thời cho hộ gia đình bị thiệt hại; tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện rà soát, thống kê thiệt hại để kịp thời báo cáo theo quy định.

BCH PCLB tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục