Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa ngày 25/6/2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO  
Tình hình thiệt hại do mưa ngày 25/6/2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
(tính đến 14 giờ ngày 29/6/2020)

  

I. Diễn biến 


Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m, nên ngày 25/6/2020 trên địa bàn huyện Na Hang có mưa, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa đo được từ 19 giờ 24/6 đến 7 giờ 25/6/2020 tại trạm đo mưa xã Hồng Thái 62 mm, Khâu Tinh 42mm.
 

II. Tình hình thiệt hại 


Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang (khu vực xã: Sinh Long, Sơn Phú, Côn Lôn) xảy ra mưa kèm dông sét, thiệt hại cụ thể như sau:


1. Thiệt hại về người và nhà ở: Không


2. Thiệt hại về nông lâm nghiệp


- Lúa mới cấy ven suối bị ngập, đổ, vùi lấp: 0,03ha (xã Sinh Long);


- Lúa đã gặt để ngoài ruộng chưa thu về bị trôi: 1,27 ha (xã Sơn Phú);


- Thuỷ sản: 01 nhà bè nuôi cá bị cháy do sét đánh chập điện (xã Sơn Phú).


3. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng


Đường đất nội đồng bị sạt lở dài 18 m (xã Côn Lôn); Đường thôn Phia Chang bị xói lở nhiều vị trí rãnh dọc (xã Sơn Phú); Đường xã Côn Lôn đi xã Sinh Long bị sạt lở gây ách tắc cục bộ. Khối lượng đất sạt lở, vùi lấp 68 m3.


III. Công tác khắc phục thiệt hại 


Ngay sau khi thiên tai xảy ra UBND huyện Na Hang đã chỉ đạo các cán bộ phụ trách xã, phối hợp Ủy ban nhân dân các xã bị thiệt hại kiểm tra, khắc phục thiệt hại về nông lâm nghiệp; chỉ đạo Hạt giao thông tổ chức khắc phục đường giao thông (đã khắc phục tạm thời, thông xe ô tô).


Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo./.

BCH PCLB tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục