Hàng nghìn ha lúa, hoa màu chìm trong nước

Mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua diễn ra tại các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang đã khiến hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị nhấn chìm trong bể nước.