,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Sẵn sàng ứng phó bão Conson

Sáng 8/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã họp khẩn triển khai công tác ứng phó với bão Conson. Phó Trưởng ...