,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Thực hiện công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho gia súc và cây trồng

Theo thông báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang (Bản tin số 21/GMĐB&R-ĐTQ ngày 23/01/2016): Nhiệt độ tiếp tục giảm, các khu vực trong tỉnh xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 6-8°C vùng núị cao phía Bắc tỉnh gồm các huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên co nhiệt độ thấp hơn dao động từ 4,0-6,0°C; dự bao đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài từ 5-6 ngày.
Để chủ động đối phó với thời tiết diễn biến cực đoan, phức tạp, tránh rủi do nâng cao hiệu quả trong sản xuất, ngày 25/1/2016 Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang ban hành văn bản chỉ đạo số 168/SNN-KH đề nghị UBND các huyện thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo đúng khung thời vụ, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm và các loại cây hoa màu vụ đông năm 2015- 2016. Đảm bảo giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất số gia súc, gia cầm bị chết và diện tích hoa màu bị hư hỏng do thời tiết rét đậm, rét hại trong vụ đông năm nay.

Chi tiết văn bản tải về: Tại đây

Tin cùng chuyên mục