,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Báo cáo Tình hình thiệt hại do mưa vừa, mưa to kèm giông lốc ngày 05/7/2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Luỹ kế tính đến 16 giờ ngày 06/7/2022)

Ngày 05/7/2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to kèm theo dông, lốc với lượng mưa phổ biến 20-50mm, một số nơi có mưa rất to với lượng mưa trên 70mm/24h: xã Tri Phú (Chiêm Hóa): 73 mm.

I. Tình hình thiệt hại:

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa ghi nhận xảy ra thiệt hại như sau:

1. Thiệt hại về người: không.

2. Thiệt hại về nhà ở: 68 nhà. Trong đó:

- Nhà bị thiệt hại nặng từ 30-50%: 01 nhà tốc mái, hư hỏng (huyện Chiêm Hóa).

- Nhà bị thiệt hại < 30%: 67 nhà bị tốc mái, hư hỏng (huyện Chiêm Hóa 06 nhà, huyện Na Hang 61 nhà).

3. Thiệt hại về giáo dục: 02 điểm trường tại thị trấn Nà Mỏ, huyện Na Hang bị hư hỏng (Điểm  trường Mầm non Hoa Mai: 06 m2 tường rào sắt trụ xi măng bị đổ, 10 m2 tường xây bị nghiêng; điểm trường tiểu học thị trấn: bị tốc mái nhà vệ sinh khoảng 20 m2, cửa kính bị vỡ).

4. Thiệt hại về nông nghiệp:

- Diện tích cây lúa bị ngập, ảnh hưởng: 0,282 ha (huyện Chiêm Hóa 0,25 ha; huyện Na Hang 0,032 ha).

- Diện tích cây ngô, rau màu bị ngập, ảnh hưởng: 2,11 ha (huyện Na Hang).  

- Diện tích cây lâm nghiệp bị thiệt hại: 0,15 ha (huyện Na Hang).

- Diện tích cây lâm nghiệp bị thiệt hại: 1,2 ha (huyện Na Hang).

- Diện tích ao bị tràn bờ: 0,04 ha (huyện Na Hang).

5. Thiệt hại về chăn nuôi:

- Thiệt hại về gia súc: 01 con trâu xã Tân An, huyện Chiêm Hóa (chết do đổ sập chuồng).

6. Thiệt hại về thuỷ lợi: 01 đập rọ thép Khuổi Đẩy, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa bị sạt lở, hư hỏng.

7. Thiệt hại về giao thông:

Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, có cây bị đổ, gẫy gây ách tắc giao thông cục bộ tại huyện Na Hang, cụ thể:

- Đường huyện: 06 điểm (Đến nay đã khắc phục xong đảm bảo giao thông thông suốt).

- Khối lượng taluy âm, dương đường giao thông bị sạt lở: 298,1 m3.

8. Thiệt hại về công nghiệp: 02 cột điện 0,4 Kv bị đổ gẫy (huyện Na Hang).

9. Thiệt hại khác:

- Thiệt hại về phương tiện: 05 thuyền bị chìm và lật và 02 xe máy (huyện Na Hang).

- Thiệt hại về thiết bị: 02 bình năng lượng mặt trời, 03 téc chứa nước bị gió quật đổ hư hỏng; 01 ti vi, 03 quạt trần bị sét đánh (huyện Na Hang).

- Chuồng trại bị hư hỏng: 04 chuồng bị tốc mái (huyện Na Hang).

10. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra: 562,2 triệu đồng.

(Chi tiết có biểu kèm theo)

II. Công tác chỉ đạo, khc phc thit hi:

- Ủy ban nhân dân các huyện Na Hang, Chiêm Hóa đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, phụ trách xuống các xã bị thiệt hại nắm tình hình và thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ có nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; chỉ đạo các đơn bị Quản lý giao thông tập trung phát dọn cây bị đổ, gẫy đảm bảo các tuyến đường giao thông an toàn và hoạt động bình thường.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại và báo cáo theo quy định./.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục