Phòng, chống bệnh cúm gia cầm: Kiểm soát chặt, không để bùng phát

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm và ở người, với phương châm “không để dịch chồng dịch…”, ngành Nông nghiệp xác định: Đây là nhiệm vụ hàng đầu, triển khai mọi biện pháp từ tiêu hủy gia cầm ốm, chết, tổng vệ sinh tiêu độc môi trường đến tổ chức tiêm phòng vắc xin... không để dịch bệnh bùng phát.

Bệnh u nang bã đậu trong ruột cá chép

Bệnh u nang bã đậu ở ruột cá chép do bào tử sợi gây ra, làm cho cá chậm lớn, tiêu tốn thức ăn, giảm giá thương phẩm và gây chết. Kết quả nghiên cứu ...