Chuyển đổi 531 ha đất lúa sang cây trồng khác

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Kế hoạch số 3963/QĐ-BNN-TT, ngày 7-10-2021 cho phép tỉnh Tuyên Quang từ nay đến hết năm 2022 thực hiện chuyển đổi 531 ha đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang nuôi, trồng cây con có giá trị kinh tế cao hơn.

Nông nghiệp bệ đỡ nền kinh tế

Cha ông ta dạy “Dĩ nông vi bản”, trong mọi hoàn cảnh phải lấy nông nghiệp làm gốc, làm điểm tựa trước những biến cố cũng như cho sự phát triển. Nghị ...