76. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 31/7 đến 12/8/2019)
77. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 31/7 đến 9/8/2019)  
78. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 10/8/2019)
79. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 8/8/2019)
80. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày7/8/2019)
81. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 6/8/2019)
82. Quyết định v/v công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang
83. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 5/8/2019)
84. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 3/8/2019)
85. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 2/8/2019)
86. Quyết định hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh TQ
87. Hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
88. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 1/8/2019)
89. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 31/7/2019)
90. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/7/2019