,

Báo cáo thống kê

106. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 30/8 đến ngày 10/9/2019  
107. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 09/9/2019
108. Báo cáo tình hình phát sinh gây bệnh của bệnh chết héo trên cây keo trên địa bàn tỉnh theo nội dung của Báo Nhân dân
109. Báo cáo thiệt hại do mưa đợt đêm 08/9/2019 rạng sáng 09/9/02019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Đến 14 giờ ngày 09/9/2019)
110. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 6/9/2019
111. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 5/9/2019
112. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 4/9/2019
113. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 3/9/2019
114. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 20/8 đến 30/8/2019
115. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 31/8/2019)
116. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 29/8/2019)
117. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 27/8/2019)
118. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 26/8/2019)
119. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 16h ngày 26/8/2019)
120. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh ( cập nhật đến 16h ngày 23/8/2019)