106. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 13/8/2019)
107. Tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
108. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 31/7 đến 12/8/2019)
109. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 31/7 đến 9/8/2019)  
110. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 10/8/2019)
111. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 8/8/2019)
112. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày7/8/2019)
113. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 6/8/2019)
114. Quyết định v/v công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang
115. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 5/8/2019)
116. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 3/8/2019)
117. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 2/8/2019)
118. Quyết định hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh TQ
119. Hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
120. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 1/8/2019)