,

Báo cáo thống kê

91. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 23/9/2019
92. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 20/9/2019  
93. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 19/9/2019
94. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/8/2019 đến 15/9/2019)  
95. Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quý III và 9 tháng năm 2019;phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2019
96. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 18/9/2019
97. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 17/9/2019
98. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 16/9/2019
99. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 13/9/2019
100. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 12/9/2019
101. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 11/9/2019
102. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 30/8 đến ngày 10/9/2019  
103. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 09/9/2019
104. Báo cáo tình hình phát sinh gây bệnh của bệnh chết héo trên cây keo trên địa bàn tỉnh theo nội dung của Báo Nhân dân
105. Báo cáo thiệt hại do mưa đợt đêm 08/9/2019 rạng sáng 09/9/02019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Đến 14 giờ ngày 09/9/2019)