,

Báo cáo thống kê

31. Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021  
32. Thông tin thị trường nông sản tháng 11/2020
33. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, số tháng 10/2020
34. Thông tin thị trường nông sản tháng 8/2020
35. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, số tháng 7/2020
36. BÁO CÁO Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 20/7/2020 đến 31/7/2020
37. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, tháng 6/2020
38. Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/4/2020 đến ngày 15/5/2020
39. Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp- Thủy sản năm 2020 và tiến độ thực hiện NQ 03/2016/NQ-HĐND (đến ngày 11/5/2020)
40. Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa dông đêm ngày 22 rạng sáng ngày 23/4
41. Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trong điều kiện ảnh hưởng dịch Covid-19
42. Báo cáo kiết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang  
43. Báo cáo tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 20/3/2020 đến 31/3/2020)  
44. Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm tại thôn Ngòi Khang, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên
45. Báo cáo tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 02/3/2020 đến 11/3/2020)