181. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 07/6/2019)
182. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 06/6/2019)
183. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 05/6/2019)
184. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 04/6/2019)
185. Báo cáo cập nhật tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 03/6/2019)
186. Báo cáo cập nhật tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 02/6/2019)
187. Báo cáo tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 01.6.2019)  
188. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( đến 16h ngày 31/5/2019)  
189. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( đến 16h ngày 30/5/2019)
190. Báo cáo Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( đến 16h ngày 29/5/2019)  
191. Báo cáo Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( đến 16h ngày 28/5/2019)
192. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Chiêm hóa ( tính đến 16 giờ ngày 27/5/2019)
193. Báo cáo Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Hàm Yên ( đến ngày 27/5/2019)
194. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 16h ngày 27/5/2019 )  
195. Báo cáo tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 26/5/2019