› Mời thầu31/5/2016 8:30

Thông báo mời thầu gói thầu Mua thuốc khử trùng tiêu độc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2016


1. Tên gói thầu: Mua thuốc khử trùng tiêu độc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2016.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua 10.000 lít thuốc sát trùng, thành phần chính là IODINE 10% để phục vụ công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:  

3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh năm 2016, được giao tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2016;  Quyết định số 12/QĐ-SNN, ngày 14/01/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 7 giờ 00 phút  ngày 03 tháng 6 năm 2016 đến trước 10 giờ 00 phút  ngày 10 tháng 6 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Số 108, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 5, Phường Minh Xuân, Thành Phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

8. Giá bán 01 bộ HSYC:  Miễn Phí

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.  

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2016

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2016

Lượt xem: 1278

Tin mới nhất:

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 5085081- Đang online : 300