Giới thiệu › Các đơn vị trực thuộc 17/3/2016 14:42

Chi cục kiểm lâm

CHI CỤC KIỂM LÂM TUYÊN QUANG
 
1. Giới thiệu
 
Chi cục Kiểm lâm là tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm, giúp Giám đốc Sở tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ: Phường Minh Xuân - TP.Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822.628 ; Fax: 0273.815.753
 
2. Thông tin lãnh đạo đơn vị
 
Ông Nguyễn Đức Tưng Chi Cục trưởng 0273.811.049 0988.982.338
Ông Nguyễn Bảo Anh P.Chi Cục trưởng 0273.815.772 0912.037.308
Ông Vũ Đình Tải P.Chi Cục trưởng 0273.825.443 0912.157.767
Ông Dương Văn Xy P.Chi Cục trưởng 0273.814.906 0916.639.533
Ông Triệu Đăng Khoa P.Chi Cục trưởng 0273.816.396 0943.029.868
2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ 

- Các phòng chuyên môn

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp

+ Phòng Thanh tra - Pháp chế

+ Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên;

+ Phòng Sử dụng và phát triển rừng;

+ Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng. 

- Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố, gồm:

+ Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hoá;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn;

+ Hạt Kiểm lâm thành phố Tuyên Quang;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương;

- Hạt Kiểm lâm  rừng đặc dụng: 

+ Hạt Kiểm lâm  rừng đặc dụng Na Hang; 

+ Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu;

+ Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào.

 

Lượt xem: 2760

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Thực hiện công điện số 48/TWPCTT-VP ngày 25/8/2017 của Văn phòng thường trực chỉ đạo Trung Ương về PCTT - Văn phòng ủy ban Quốc gia TKCN về việc chủ động ứng phso với bão PaKhar

Công văn số 1645/SNN-TL Về việc chủ động ứng phó với bão Hato

Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ đầu năm 2017 tính đến ngày 10/8/2017)

Công văn 15/PCTT-VP về việc tăng cường công tác thông tin truyền thông phục vụ PCTT 

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 254441- Đang online : 1630