› Mời thầu25/2/2016 8:49

Thông báo mời thầu gói thầu số 02 năm 2016

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
(Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế)


Tên bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Tuyên Quang.

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 02. Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư hạng mục: Cải tạo, nâng cấp 30 km đường ô tô lâm nghiệp tại các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Sơn thuộc Dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

3. Nguồn vốn: Vốn Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Vốn ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 10 giờ, ngày 01 tháng 03  năm 2016 đến trước 10 giờ, ngày 21 tháng 03  năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng họp 1, tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: Số 108, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 027 3 822. 781. Emai: Phongqlxdcttq@gmail.com

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9. Thời điểm đóng thầu 10 giờ, ngày 21  tháng 03 năm 2016

10. Thời điểm mở thầu 10 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 03 năm 2016
 

Lượt xem: 2067

Tin mới nhất:

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 5085082- Đang online : 301