› Mời thầu25/2/2016 8:49

Thông báo mời thầu gói thầu số 02 năm 2016

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
(Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế)


Tên bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Tuyên Quang.

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 02. Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư hạng mục: Cải tạo, nâng cấp 30 km đường ô tô lâm nghiệp tại các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Sơn thuộc Dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

3. Nguồn vốn: Vốn Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Vốn ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 10 giờ, ngày 01 tháng 03  năm 2016 đến trước 10 giờ, ngày 21 tháng 03  năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng họp 1, tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: Số 108, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 027 3 822. 781. Emai: Phongqlxdcttq@gmail.com

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9. Thời điểm đóng thầu 10 giờ, ngày 21  tháng 03 năm 2016

10. Thời điểm mở thầu 10 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 03 năm 2016
 

Lượt xem: 2192

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Thực hiện công điện số 48/TWPCTT-VP ngày 25/8/2017 của Văn phòng thường trực chỉ đạo Trung Ương về PCTT - Văn phòng ủy ban Quốc gia TKCN về việc chủ động ứng phso với bão PaKhar

Công văn số 1645/SNN-TL Về việc chủ động ứng phó với bão Hato

Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ đầu năm 2017 tính đến ngày 10/8/2017)

Công văn 15/PCTT-VP về việc tăng cường công tác thông tin truyền thông phục vụ PCTT 

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 255663- Đang online : 394