Tin tức › Lâm nghiệp - Kiểm lâm10/5/2019 16:55

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng trên địa bàn huyện Na Hang

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-CCKL ngày 29/3/2019 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang về bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm và người lao động làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Sáng ngày 09/5/2019, tại huyện Na Hang, Chi cục Kiểm lâm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với thành phần tham dự gồm toàn thể công chức của Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang.
 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giới thiệu các nội dung mới được quy định tại
Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.


 
Tại lớp bồi dưỡng, các công chức Kiểm lâm được tiếp thu các nội dung mới có liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, sử dụng và phát triển rừng; bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp được quy định cụ thể tại Luật Lâm nghiệp, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Bên cạnh đó, công chức Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang còn được trang bị thêm các bước lập hồ sơ và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp; trách nhiệm của chủ rừng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kỹ năng sử dụng các thiết bị chuyên dụng; những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy rừng và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng: phương pháp thu thập thông tin về công tác quản lý bảo vệ rừng, phương pháp lập biên bản tuần rừng, vẽ sơ đồ tuyến tuần tra, kỹ năng lập kế hoạch công tác và tổ chức tuần tra bảo vệ rừng, phương pháp ghi chép những thông tin ghi nhận (phát hiện) trên tuyến tuần tra.

 
Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm – Hạt Hiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang  -
Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang -  Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang cùng
tham dự tại lớp bồi dưỡng

 
Với thời gian 2 ngày, chương trình bồi dưỡng đã cung cấp những kiến thức mới, cơ bản của pháp luật về lâm nghiệp, giúp nâng cao về nhận thức và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của công chức Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng, góp phần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Na Hang.
 
CCKL Tuyên Quang

 

Lượt xem: 607

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 88/TT&BVTV ngày 15/5/2019 về việc Phòng chống sâu bệnh trên cây lâm nghiệp

Văn bản số 651/SNN-TL về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Công văn số 716/SNN-TTBVTV về việc sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2018-2019, kế hoạch sản xuất vụ hè thu, mùa, vụ đông năm 2019

Văn bản số 701/SNN-TTBVTV về việc phòng, chống sâu keo mùa thu trên cây ngô và các cây trồng khác

Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 657/SNN-TTBVTV về việc đôn đốc sản xuất vụ xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa năm 2019

hướng dẫn phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân năm 2019

Thông báo lịch mùa vụ nôi trồng thủy sản

Tuyên truyền, vận động người dân không dùng máy kích điện và các dụng cụ khác để bắt giun đất theo kiểu tận diệt

Công văn số 505/SNN-TT&BVTV về việc thực hiện một số giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Thông báo Kết luận cuộc họp kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2019

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1252486- Đang online : 5078