Tin tức › Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM11/3/2019 8:47

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Kim Quan

Ngày 8-3, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại Kim Quan (Yên Sơn). Cùng đi có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo huyện Yên Sơn.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại thôn Làng Thang, xã Kim Quan (Yên Sơn).

Theo báo cáo của UBND xã Kim Quan, hết năm 2018, xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới; còn 8 tiêu chí chưa đạt, trong đó có những tiêu chí khó như:thu nhập, hộ nghèo và nhà ở dân cư. Hiện nay, bình quân thu nhập của xã mới đạt 23 triệu đồng/người/năm, thấp hơn 10 triệu đồng so với yêu cầu đặt ra; xã còn trên 200 hộ nghèo, 41 nhà tạm.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Kim Quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh, từ nay đến hết năm 2019, yêu cầu đặt ra đối với xã là hoàn thành 8 tiêu chí còn lại, trong đó có những nhóm tiêu chí liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: phát triển sản xuất, xóa hộ nghèo, xóa nhà tạm... Đồng chí đề nghị các ngành liên quan và lãnh đạo huyện phải rà soát cụ thể, chính xác nhu cầu của từng hộ dân để xây dựng kế hoạch, giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ thông qua các cơ chế chính sách bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Để xây dựng nông thôn mới bền vững phải bắt đầu từ nhân dân, phải thực hiện tốt phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức dân kiến thiết, cải tạo nhà ở, môi trường, đường thôn, bản theo hướng kiên cố, xanh - sạch - đẹp; khai thác tiềm năng, lợi thế đầu tư phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Trước buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tại thôn Làng Thang, Khuôn Điển, tặng quà một số hộ nghèo của các thôn.

 
Báo Tuyên Quang

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 841281- Đang online : 5510