Tin tức › Lâm nghiệp - Kiểm lâm6/3/2019 15:1

Nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp

Trong những năm qua, Trung tâm nghiên cứu và Thực nghiệm cây nguyên liệu giấy huyện Hàm Yên đã triển khai thực hiện tốt các đề tài khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp, tạo ra nguồn giống tốt phục vụ các đơn vị trồng rừng trong và ngoài tỉnh, góp phần không ngừng tăng năng xuất rừng trồng.

Với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, thực nghiệm và áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực lâm nghiệp. Bình quân mỗi năm, Trung tâm sản xuất gần 1 triệu cây giống lâm nghiệp các loại, chủ yếu là các giống cây có thời gian sinh trưởng phát triển nhanh, sinh khối lớn, như giống keo lai hom, keo lai mô và keo lai hạt phục vụ nhu cầu trồng rừng của đơn vị và nhân dân trong và ngoài huyện. Cùng với đó, các đề tài khoa học, mô hình trong lĩnh vực lâm nghiệm được Trung tâm triển khai thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu kỹ thuật của chủ nhiệm đề tài, qua đó đã đánh giá chính xác khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng và mức độ tăng trưởng của kinh tế lâm nghiệp. Đồng thời tích cực phối hợp cùng các địa phương trong huyện tuyên truyền vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ và trồng rừng thực nghiệm với trung tâm.


Đặc biệt năm 2019, Trung tâm đã đưa vào sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng bầu tự tiêu có ưu điểm vượt trội so với sản xuất thông thường, như người trồng rừng không phải bóc bầu khi trồng cây giống, sau khi trồng từ 35 đến 40 ngày bầu sẽ tự hủy và bộ dễ của cây giống phát triển nhanh hơn.


Từ những kết quả của Trung tâm trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế lâm nghiệp và nâng cao năng suất rừng trồng ở Hàm Yên và các huyện, thành phố trong tỉnh./.

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 841268- Đang online : 5497