Tin tức › Xúc tiến TM - Vệ sinh ATTP27/2/2019 16:22

Lâm Bình với công tác giảm nghèo

Là huyện vùng cao, còn nhiều khó khăn của tỉnh, để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, huyện Lâm Bình đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, sang tạo phù hợp với từng hộ nghèo, từ đó giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo, đạt tỷ lệ giảm nghèo 5,56% năm 2018.

Nằm trong danh sách hộ phấn đấu vươn lên thoát nghèo năm 2018, gia đình ông Ma Đức Tăng, thôn Bản Piat, xã Thổ Bình đã được hỗ trợ 6 triệu đồng mua để nuôi lợn thịt. Nhờ sự hỗ trợ này, gia đình ông có nguồn vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. 

Ông Ma Đức Tăng, thôn Bản Piat, xã Thổ Bình tập trung phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, huyện Lâm Bình đã huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, phát huy nội lực, nâng cao ý thức người dân trong công tác giảm nghèo. Chú trọng tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vận động người dân tham gia làm việc tại các công ty trong và ngoài nước. Đồng thời triển khai hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Vì vậy, trong năm 2018, huyện Lâm Bình đã giảm trên 460 hộ nghèo từ tỷ lệ trên 45,7 %xuống còn hơn 40,1%. 

Công tác tuyên truyền về giảm nghèo được các xã đặc biệt quan tâm

 Năm 2019, bên cạnh các giải pháp giảm nghèo tiếp tục được thực hiện, huyện Lâm Bình chú trọng rà soát nguyên nhân nghèo của các hộ nghèo, trên cơ sở đó có giải pháp cụ thể với từng hộ nghèo. Đồng thời giao cho mỗi cán bộ đảng viên phụ trách một hộ nghèo để cùng người dân tháo gỡ khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vứng.
 

cổng TTĐT huyện Lâm Bình

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 841302- Đang online : 5531