Tin tức › Thông tin tuyên truyền - PBGDPL19/2/2019 8:15

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Theo dự thảo, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan Bộ quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP được xác định như sau:

Đối với nhóm đơn vị (Cục, Vụ và tổ chức tương đương) có số biên chế dưới 50 người thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định bằng công thức: 

Định mức sử dụng xe ô tô (xe)

=

Số lượng các đơn vị có số biên chế dưới 50 người (đơn vị)

:

 

2

 

Trường hợp phép chia có kết quả dư thì Bộ, cơ quan trung ương quyết định việc quyết định làm tròn số.

Đối với nhóm đơn vị (Cục, Vụ và tổ chức tương đương) có số biên chế từ 50 người trở lên theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định bằng số lượng đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên.  

Dự thảo nêu rõ: Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan Tổng cục quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP được xác định như sau:

Đối với nhóm đơn vị (Cục, Vụ và tổ chức tương đương) có số biên chế dưới 50 người thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định bằng công thức: 

Định mức sử dụng xe ô tô (xe)

=

Số lượng các đơn vị có số biên chế dưới 50 người (đơn vị)

:

 

3

 

Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

Mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với công đoạn đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại được xác định như sau:

a) Hình thức khoán theo km thực tế:

Mức khoán (đồng/tháng)

=

Số km từ nơi ở đến cơ quan (km)

x

02 lần

(lần)

x

Số ngày làm việc thực tế trong tháng (ngày)

x

Đơn giá khoán (đồng/km)

b) Hình thức khoán gọn:

Mức khoán (đồng/tháng)

=

Số km bình quân từ nơi ở đến cơ quan

(km)

X

02 lần

(lần)

x

Số ngày đưa đón

bình quân hàng tháng (ngày)

x

Đơn giá khoán

(đồng/km)

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

chinhphu.vn

Lượt xem: 1037

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 88/TT&BVTV ngày 15/5/2019 về việc Phòng chống sâu bệnh trên cây lâm nghiệp

Văn bản số 651/SNN-TL về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Công văn số 716/SNN-TTBVTV về việc sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2018-2019, kế hoạch sản xuất vụ hè thu, mùa, vụ đông năm 2019

Văn bản số 701/SNN-TTBVTV về việc phòng, chống sâu keo mùa thu trên cây ngô và các cây trồng khác

Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 657/SNN-TTBVTV về việc đôn đốc sản xuất vụ xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa năm 2019

hướng dẫn phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân năm 2019

Thông báo lịch mùa vụ nôi trồng thủy sản

Tuyên truyền, vận động người dân không dùng máy kích điện và các dụng cụ khác để bắt giun đất theo kiểu tận diệt

Công văn số 505/SNN-TT&BVTV về việc thực hiện một số giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Thông báo Kết luận cuộc họp kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2019

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1249438- Đang online : 2026