Tin tức › Thông tin tuyên truyền - PBGDPL19/2/2019 8:15

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Theo dự thảo, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan Bộ quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP được xác định như sau:

Đối với nhóm đơn vị (Cục, Vụ và tổ chức tương đương) có số biên chế dưới 50 người thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định bằng công thức: 

Định mức sử dụng xe ô tô (xe)

=

Số lượng các đơn vị có số biên chế dưới 50 người (đơn vị)

:

 

2

 

Trường hợp phép chia có kết quả dư thì Bộ, cơ quan trung ương quyết định việc quyết định làm tròn số.

Đối với nhóm đơn vị (Cục, Vụ và tổ chức tương đương) có số biên chế từ 50 người trở lên theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định bằng số lượng đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên.  

Dự thảo nêu rõ: Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan Tổng cục quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP được xác định như sau:

Đối với nhóm đơn vị (Cục, Vụ và tổ chức tương đương) có số biên chế dưới 50 người thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định bằng công thức: 

Định mức sử dụng xe ô tô (xe)

=

Số lượng các đơn vị có số biên chế dưới 50 người (đơn vị)

:

 

3

 

Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

Mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với công đoạn đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại được xác định như sau:

a) Hình thức khoán theo km thực tế:

Mức khoán (đồng/tháng)

=

Số km từ nơi ở đến cơ quan (km)

x

02 lần

(lần)

x

Số ngày làm việc thực tế trong tháng (ngày)

x

Đơn giá khoán (đồng/km)

b) Hình thức khoán gọn:

Mức khoán (đồng/tháng)

=

Số km bình quân từ nơi ở đến cơ quan

(km)

X

02 lần

(lần)

x

Số ngày đưa đón

bình quân hàng tháng (ngày)

x

Đơn giá khoán

(đồng/km)

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

chinhphu.vn

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 841330- Đang online : 5559