Tin tức › Lâm nghiệp - Kiểm lâm29/1/2019 5:57

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình: Phát triển gắn với quyền lợi của người lao động

Những năm gần đây, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình đều đạt doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Kết quả này đã khẳng định chính sách giao đất của tỉnh là hướng đi đúng giúp doanh nghiệp đổi mới phương thức kinh doanh theo hình thức giao khoán, nâng cao đời sống cho người lao động.


Công nhân đội sản xuất Trung trực, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình kiểm tra rừng bạch đàn cấy mô 1 năm tuổi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình

Sau khi được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công ty đã xác định được ranh giới đất giữa đơn vị và tổ chức, cá nhân, đặc biệt là với các hộ dân, thuận lợi cho việc xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, tài nguyên rừng. Việc liên doanh, liên kết trồng rừng sản xuất đã gắn được quyền lợi và trách nhiệm của công ty với người lao động đến sản phẩm cuối cùng. Sản lượng trồng rừng ngày càng được nâng cao, rừng đã có chủ thực sự.

Tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng trồng được hạn chế tối đa. Năng suất, sản lượng tăng qua từng chu kỳ khai thác. Năm 2006, sản lượng gỗ bình quân chỉ đạt 40 - 45 m3/ha thì hiện tại đã đạt 75 - 80 m3/ha; 100% diện tích rừng của công ty được giao khoán. Người công nhân, hộ nhận khoán được tham gia tất cả các công đoạn từ nghiệm thu sản phẩm, bảo vệ, thiết kế, khai thác và bán hàng. Nhờ đó, đời sống, việc làm cho công nhân và người dân sống liền rừng ngày càng được cải thiện. Lương bình quân năm 2017 của công nhân công ty đạt 7 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 1,5 triệu đồng so với năm 2016. 

Đội sản xuất Trung Trực có 14 công nhân, chịu trách nhiệm bảo vệ, quản lý chăm sóc 380 ha rừng của công ty. Ông Nguyễn Văn Núi, Đội trưởng cho biết, với phương pháp nhận khoán, rừng được trồng chăm sóc đúng quy trình nên năng suất, sản lượng gỗ tăng gần gấp đôi so với trước. Công nhân đã sống được bằng nghề, năm 2018, lương bình quân của công nhân ở đội đạt 9 triệu đồng/người/tháng, cao nhất công ty. Khi quyền lợi được đảm bảo, chất lượng cuộc sống tăng lên, công nhân lại càng gắn bó hơn với rừng.

Ông Bùi Thu Thủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuyên Bình cho biết: Để giá bán cũng như chất lượng gỗ rừng trồng được nâng lên, công ty đã chứng minh để Hội đồng quản trị rừng quốc tế cấp chứng chỉ rừng FSC cho 1.419 ha, nhờ đó đã nâng giá trị sản phẩm của công ty lên từ 10 - 15%. Việc thực hiện các nguyên tắc trong quản lý rừng bền vững đã đảm bảo hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường. Mục tiêu của công ty trong những năm tới là xây dựng phương án quản lý rừng bền vững với diện tích đất được giao, được thuê. Theo đó, công ty chọn cây keo là cây trồng chủ lực, tập trung giống keo lai sản xuất bằng phương pháp giâm hom và phương pháp nuôi cấy mô để rút ngắn chu kỳ khai thác và lợi nhuận cao hơn, phấn đấu đến năm 2020, diện tích keo lai chiếm 80% diện tích rừng của công ty.

Cùng với mục tiêu sản xuất, kinh doanh thì công ty đang hoàn thiện phương án chuyển đổi từ công ty TNHH Một thành viên sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên, vì mô hình này phù hợp với điều kiện thực tế. Với mô hình này, công ty sẽ tổ chức sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của người lao động, huy động được nguồn vốn của tập thể, cá nhân để đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.
 

Báo Tuyên Quang

Lượt xem: 1197

Tin mới nhất:

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1038141- Đang online : 6542