Tin tức › Trồng trọt - BVTV24/1/2019 10:9

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới từ ngày 24/01/2019 đến 30/1/2019


1. Cây lúa xuân

1.1. Trên mạ (mới gieo-1-3-cấy)

- Chuột gây hại rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 0,5-1% số dảnh, cục bộ nơi cao 3-7 % số dảnh;

- Rầy trắng nhỏ, rầy xanh đuôi đen gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-7con/m2;

- Bệnh nấm mốc trắng gây hại rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 1-3% số dảnh, cục bộ nơi cao 3-7% số dảnh;

- Bệnh thối nhũn, bệnh trắng lá gây hại rải rác.

1.2. Lúa cấy (bén rễ - hồi xanh)

- Chuột gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1 % số dảnh;

- Ốc bươu vàng gây hại rải rác tại các ruộng trũng, gần kênh mương, suối,  những ruộng thường hay bị ốc gây hại, mật độ nơi cao 1-3 con/m2 ;

- Tập đoàn rầy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-3 con/m2;

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn gây hại rải rác;

- Bệnh nghẹt rễ gây hại cục bộ tại một số ruộng bón thiếu phân lân, phân chuồng, ruộng chua, không chủ động nước,... tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số khóm.

2. Cây ngô đông (thu hoạch)

- Sâu đục bắp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số bắp;

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số cây;

- Chuột gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số bắp.

3. Cây rau họ thập tự, đậu các loại, cà chua, khoai tây (phát triển thân lá- chín- thu hoạch)

- Sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ gây hại, mật độ 3-6 con/m2;

- Rệp gây hại rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số cây, nơi cao 7-15% số cây;

- Bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 2-5 con/m2, mật độ nơi cao 5-15 con/m2;

- Bệnh thối nhũn vi khuẩn gây hại rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 2-3% số cây, nơi cao 7-10 % số cây;

- Bệnh sương mai, đốm lá gây hại tỷ lệ hại phổ biến 3-5 %, nơi cao 8-10% số lá.

4. Cây chè (đốn tỉa)

- Rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi gây hại, tỷ lệ nơi cao 2-5% số búp, lá;

- Nhện đỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

5. Cây mía (tích lũy đường- thu hoạch)

- Rệp sáp gây hại cục bộ một số vườn, tỷ lệ hại phổ biến 2-3 % số cây, nơi cao 4-6 % số cây;

- Sâu đục thân gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 1-2 % số cây, nơi cao 3-5% số cây;

- Bọ hung đục gốc gây hại rải rác, nơi cao 0,5-1 con/hố;  

- Bệnh thối đỏ, đốm vòng, bệnh rỉ sắt gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

6.  Cây cam (quả chín-thu hoạch)  

- Nhện đỏ gây hại, nhện trắng, rám vàng gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số lá, quả;

- Bệnh thán thư gây hại rải rác, tỷ lệ hại phổ biến 1-3% số quả, nơi cao 3-5% số quả;

- Bệnh ghẻ sẹo quả gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số quả;

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại rải rác.

7. Cây bưởi (thu hoạch-lộc non)

- Nhện đỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-7 % số lá;

- Rầy chổng cánh gây hại rải rác;

- Bệnh sẹo gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 2-5% số lá, quả.

- Thán thư gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số lá;

8. Cây nhãn (lộc bánh tẻ)

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 2-5 % số cành.

9. Cây lâm nghiệp (vườn ươm-1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ trên cây keo, bạch đàn vườn ươm gây hại rải rác, nơi cao 1-3 % số cây;

- Bệnh thán thư, bệnh phấn trắng gây hại rải rác;

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

 

CC Trồng trọt và BVTV

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 2145/SNN-TL về việc đề phòng ảnh hưởng do rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 207/TWPCTT về việc sẵn sàng ứng phó với rét hại, gió mạnh trên biển và mưa lớn

Công văn số 2108/SNN-TCCB về việc Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2018

Văn bản số  2060/SNN-TS về việc phòng, chống rét trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 692638- Đang online : 4781