Tin tức › Lâm nghiệp - Kiểm lâm16/1/2019 8:39

Chỉ đạo tổ chức và thực hiện Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Tuyenquang.gov.vn: Theo văn bản số 73/UBND-NLN, UBND tỉnh chỉ đạo, giao trách nhiệm về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019 trên toàn tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên
trụ sở Công an tỉnh Xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: Thành Công

Theo đó, thời gian tổ chức phát động “Tết trồng cây” Xuân Kỷ Hợi thực hiện thống nhất toàn tỉnh vào ngày 12/02/2019 (tức ngày 08 Tết âm lịch). UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các địa phương, các ngành chức năng kiểm tra công tác chuẩn bị và tham gia trồng cây với nhân dân địa phương, tránh phát động hình thức. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện "Tết trồng cây" Xuân Kỷ Hợi trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý, tích cực triển khai thực hiện tốt “Tết trồng cây” để góp phần thúc đẩy phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng năm 2019 đạt kết quả cao.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố để lựa chọn địa điểm thực hiện "Tết trồng cây" Xuân Kỷ Hợi của tỉnh. Đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh trước ngày 15/02/2019.

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 2145/SNN-TL về việc đề phòng ảnh hưởng do rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 207/TWPCTT về việc sẵn sàng ứng phó với rét hại, gió mạnh trên biển và mưa lớn

Công văn số 2108/SNN-TCCB về việc Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2018

Văn bản số  2060/SNN-TS về việc phòng, chống rét trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 692509- Đang online : 4651