Tin tức › Thông tin tuyên truyền - PBGDPL12/1/2019 6:4

Ngân sách hỗ trợ hộ thoát nghèo không quá 3 năm

Ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ hộ thoát nghèo (hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo) trong khoảng thời gian không quá 3 năm.

Ảnh minh họa

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó, dự thảo bổ sung khoản 5 Điều 3 về sử dụng kinh phí thu hồi, quay vòng khi thực hiện các dự án giảm nghèo.

Cụ thể, đối với số kinh phí thu hồi, quay vòng của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quy định cụ thể trong quyết định phê duyệt dự án cơ chế quản lý số thu hồi để sử dụng quay vòng, chỉ thu vào ngân sách nhà nước khi không sử dụng quay vòng hoặc hết nhiệm vụ chi. 

Đối với thu hồi bằng tiền mặt được nộp vào quỹ quay vòng hoặc tài khoản tiền gửi để sử dụng quay vòng cho mục tiêu của dự án; thu hồi bằng hiện vật được luân chuyển, quay vòng cho các hộ gia đình tham gia dự án hoặc bán để thu tiền nộp vào quỹ quay vòng hoặc tài khoản tiền gửi sử dụng quay vòng cho mục tiêu dự án: các đơn vị mở sổ theo dõi riêng các khoản thu hồi, quay vòng, luân chuyển. Trường hợp dự án kết thúc, thực hiện thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số kinh phí đã thực thu hồi từ dự án, không thực hiện quay vòng và luân chuyển.

Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ của ngân sách nhà nước

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 về nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ của ngân sách nhà nước. Cụ thể, các dự án được hỗ trợ phải đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng giới, có sự tham gia của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án.

Dự án được hỗ trợ phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Đối với dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, sẽ lựa chọn mô hình mang tính đặc thù, phù hợp với lợi thế so sánh của từng vùng miền, hoặc là mô hình phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cộng đồng và doanh nghiệp, hoặc là mô hình giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Ngân sách sẽ hỗ trợ ưu tiên hộ tham gia dự án có điều kiện về cơ sở vật chất, lao động và tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, hộ không nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo tự đảm bảo kinh phí thực hiện. Ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ hộ thoát nghèo (hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo) trong khoảng thời gian không quá 3 năm.

Mức hỗ trợ hộ mới thoát nghèo không vượt quá mức hỗ trợ hộ cận nghèo, mức hỗ trợ hộ cận nghèo không vượt quá mức hỗ trợ hộ nghèo.

Mỗi hộ được hỗ trợ tối đa không quá 2 lần, trừ hỗ trợ vắc xin. Trường hợp dự án kết thúc vì lý do khách quan như thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các hộ tham gia dự án được hỗ trợ tối đa không quá 3 lần.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ

chinhphu.vn

Lượt xem: 4714

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 2145/SNN-TL về việc đề phòng ảnh hưởng do rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 207/TWPCTT về việc sẵn sàng ứng phó với rét hại, gió mạnh trên biển và mưa lớn

Công văn số 2108/SNN-TCCB về việc Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2018

Văn bản số  2060/SNN-TS về việc phòng, chống rét trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản

Văn bản số 4630/CA-TM về việc  Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

V/v Không tổ chức tiếp khách, nhận hoa chúc mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành

Văn bản số 17/CĐCS ngày 16/10 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành Hội LHPN Việt Nam 20/10

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm 2018

Văn bản số 1548/SNN-KH ngày 01/10/2018 V/v tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông, đông xuân năm 2018-2019

Công văn số 182/TTBVTV-BVTV ngày 01/10/2018  về việc tiếp tục phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa năm 2018

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 393437- Đang online : 23873