Tin tức › Trồng trọt - BVTV11/1/2019 5:57

Các địa phương tập trung sản xuất vụ xuân

Để đảm bảo sản xuất vụ xuân diễn ra đúng khung lịch thời vụ, những ngày này bà con nông dân ở các địa phương đang khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ đông, triển khai cày, bừa ngâm ải, xuống mạ, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ xuân năm 2019.

Thời điểm này, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đang thực hiện bố trí giống, phương án cấp nước đổ ải, tưới tiêu cho ruộng đồng. Bà con nhân dân tích cực thu hoạch cây vụ đông, giải phóng đất, cầy bừa, đón nước để làm đất gieo cấy vụ xuân. 100% diện tích mạ gieo đều được bà con thực hiện che phủ ly lon, chăm sóc, luyện mạ trước khi cấy.

Vụ xuân 2019, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy gần 19.800 ha, trong đó lúa lai gần 9.500 ha, lúa thuần 9.200 ha. Một số huyện có diện tích sản xuất lớn như: Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa... Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đặc biệt chú trọng đến lịch thời vụ và cơ cấu giống. Theo lịch thời vụ, đối với trà chính vụ sẽ bắt đầu gieo mạ từ ngày 25 – 31/12/2018; trà muộn gieo mạ từ ngày 10 – 20/1/2019. Đối với các diện tích gieo thẳng, bắt đầu gieo từ ngày 8 – 20/2/2019. Về giống lúa, năm nay có nhiều bộ giống cho bà con lựa chọn phù hợp với điều kiện thời tiết và thời gian sinh trưởng, song vẫn ưu tiên các giống lúa thuần có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất và các giống lúa chất lượng cao truyền thống.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm lịch thời vụ và cơ cấu giống, trước khi đưa mạ ra cấy phải luyện mạ theo đúng kỹ thuật. Tuyệt đối không ngâm ủ, gieo mạ và cấy vào những ngày nhiệt độ dưới 150C.

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 877670- Đang online : 4973