Tin tức › Trồng trọt - BVTV10/1/2019 8:2

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới từ 7/1 đến 13/1

1. Cây lúa xuân (mạ xuân mới gieo- mũi chông- 1-3 lá- đến cấy)

- Bệnh thối nhũn, nấm mốc, khô vằn, trắng lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3 % số dảnh;

- Chuột gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số dảnh;

- Tập đoàn rầy gây hại rải rác.

2. Cây ngô đông (chín sáp- thu hoạch)

- Sâu đục bắp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số bắp;

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số cây.

3. Cây rau họ thập tự, đậu các loại, cà chua, khoai tây (phát triển thân lá-quả xanh- chín- thu hoạch)

- Bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 5-10 con/m2;

- Sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ gây hại, mật độ nơi cao 3-4 con/m2;

- Rệp hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số cây;

- Bệnh lở cổ rễ, sương mai, thán thư gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số cây.

4. Cây chè (đốn)

- Rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi gây hại, tỷ lệ nơi cao 3-5% số búp, lá;

- Nhện đỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

5. Cây mía (tích lũy đường- thu hoạch)

-Sâu đục thân gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số cây;

- Rệp xơ trắng gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3-10 % số cây;

- Rệp sáp gây hại rải rác;

- Bệnh đỏ bẹ lá, đốm vòng gây hại rải rác.

6.  Cây cam (quả chín -thu hoạch) 

- Bệnh thán thư tiếp tục gây hại trên quả, tỷ lệ hại nơi cao 5-7 % số quả;

- Bệnh loét do vi khuẩn, ghẻ sẹo tiếp tục gây hại tỷ lệ hại nơi cao 5-7 % số lá, quả;

- Rệp muội gây hại rải rác;

- Tập đoàn nhện tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số lá, quả;

- Bệnh vàng lá thối rễ tiếp tục gây hại rải rác.  

7. Cây bưởi (thu hoạch- lộc non)

- Nhện đỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-7 % số lá;

- Rầy chổng cánh gây hại rải rác;

- Bệnh sẹo gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 2-5% số lá, quả.

8. Cây nhãn (lộc bánh tẻ)

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 2-3 % số cành.

9. Cây lâm nghiệp (vườn ươm-1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ trên cây keo, bạch đàn vườn ươm gây hại rải rác, nơi cao 1-3 % số cây;

- Bệnh thán thư gây hại rải rác;

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

 

CC Trồng trọt và BVTV

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 877637- Đang online : 4940