Tin tức › Thông tin tuyên truyền - PBGDPL9/1/2019 13:35

Chuyên nghiệp, trách nhiệm

TQĐT- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ nêu rõ các quy định về tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức; về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức.

Đề án cũng nêu các giải pháp thực hiện văn hóa công vụ, gồm nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ trong Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thực hiện các quy định, góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra; xử lý hành vi vi phạm. 

Đã có một số ý kiến băn khoăn, rằng khó phân định thế nào là nịnh bợ, không trong sáng; rằng không cần quy định đến quần áo, giày dép… Tuy nhiên, điều nhân dân quan tâm nhiều đến độ bức xúc không phải chuyện cán bộ công chức, viên chức tặng quà cấp trên như thế nào, hay chuyện họ ăn mặc giày dép ra sao. 

Điều nhân dân mong mỏi ở cán bộ công chức, viên chức là ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao và thái độ khi giao tiếp với nhân dân. Làm sao để khi giao dịch, người dân thấy hài lòng vì không bị nhũng nhiễu, hách dịch, hay trễ hẹn. Làm sao để người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính không gặp cảnh tham nhũng vặt, không bị gây khó khăn đến mức phải “bôi trơn” mới được việc. Mong sao Đề án Văn hóa công vụ được thấm đến từng cán bộ công chức, viên chức, được triển khai có hiệu quả thực sự trong thực tiễn. Có như vậy tinh thần kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá của Chính phủ trong năm 2019 mới thấm đến từng cơ sở, từng cá nhân, nhằm góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội. 
 

Nguồn: Báo Tuyên Quang

 

 
 

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 877292- Đang online : 4595