Tin tức › Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM5/1/2019 9:1

Tuyên Quang: Lăng Can thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng NTM

Công tác xóa đói giảm nghèo ở xã Lăng Can luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

Đàn bò gia đình anh Triệu Nguyên Phú, thôn Khau Quang, xã Lăng Can huyện Lâm Bình 

Những ngày đầu xuân năm mới dương lịch 2019 chúng tôi đến thăm gia đình anh Triệu Nguyên Phú, thôn Khau Quang, xã Lăng Can huyện Lâm Bình cho chúng tôi biết : Gia đình anh được các tổ chức đoàn thể xã tín chấp với ngân hàng cho vay với số tiền là trên 70 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện, trong đó 25 triệu đồng để tu sửa xây dựng chỉnh trang khuôn viên nhà ở và 48 triệu đồng để đầu tư mua trâu sinh sản, chăn nuôi lợn, nuôi gà để bán… từ 1 hộ cận nghèo nhờ sự cần cù chịu khó chăn nuôi phát triển kinh tế, cuối năm 2018, gia đình anh Phú đã thoát nghèo trở thành hộ khá trong thôn.


Nhiều chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

Theo kết quả rà soát hộ nghèo đầu năm 2018, toàn xã Lăng Can có 427 hộ nghèo; đến cuối năm 2018, đã giảm được 272 hộ, với số hộ nghèo rà soát thời điểm đầu kỳ là trên 32% số hộ nghèo trong xã thì đến nay số hộ nghèo đã giảm xuống dưới 12% theo tiêu chí đa chiều. Để làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo; cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung các nguồn lực và đưa ra nhiều giải pháp trong việc hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện cho người nông dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế.


Mô hinh nuôi cá bè giúp người dân có kinh tế khấm khá

 Nhân dân xã Lăng Can còn tận dụng tốt diện tích đất lâm nghiệp để trồng rừng, vận động nhân dân sử dụng các loại giống lúa, ngô có năng suất cao vào thâm canh; tích cực chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Từ việc thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo theo tiêu chí đa chiều đã có tác động rất lớn và mang tính tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn mới , từ đó là tiền đề quan trọng để Lăng Can cán đích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Theo vanhien.vn

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 877188- Đang online : 4491