Cải Cách Hành Chinh › Cải cách hành chính3/1/2019 15:1

Năm 2018 Bộ NN-PTNT cắt giảm 77% hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành

Theo báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 2019 của Bộ NN-PTNT, năm 2018 Bộ cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành từ 7.698 dòng hàng xuống còn 1.768 dòng hàng, đạt tỷ lệ cắt giảm trên 77%.


Năm 2018 Bộ NN-PTNT cắt giảm trên 77% danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

Kết quả cắt giảm được thể chế hóa tại Thông tư 15 ban hành bảng mã HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN-PTNT thay thế Thông tư 24.

Bộ NN-PTNT cũng tiến hành cắt giảm 173/345 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 50%. Trong đó, 65 điều kiện được sửa đổi, đơn giản hóa, 108 điều kiện được bãi bỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia thị trường, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ NN-PTNT đã thực hiện việc chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm. Xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan với việc phân công rõ ràng cho các đơn vị trực thuộc Bộ theo chuỗi ngành hàng theo hướng thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Bộ NN-PTNT cũng chủ động đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 32/63 TTHC liên quan tới kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, Bộ đã hoàn thành việc ban hành 6/8 thông tư để thực thi phương án đơn giản hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Trong năm 2018, Bộ NN-PTNT rất tích cực, chủ động triển khai việc ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, có 13 TTHC của Bộ đã kết với trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia, 18 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Qua đó, giúp giảm gánh nặng thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tiền đề quan trọng xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc áp dụng quản lý rủi ro, đồng thời góp phần giám sát hoạt động của cán bộ, chống nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ.

NGUYÊN HUÂN

Lượt xem: 1649

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 88/TT&BVTV ngày 15/5/2019 về việc Phòng chống sâu bệnh trên cây lâm nghiệp

Văn bản số 651/SNN-TL về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Công văn số 716/SNN-TTBVTV về việc sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2018-2019, kế hoạch sản xuất vụ hè thu, mùa, vụ đông năm 2019

Văn bản số 701/SNN-TTBVTV về việc phòng, chống sâu keo mùa thu trên cây ngô và các cây trồng khác

Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 657/SNN-TTBVTV về việc đôn đốc sản xuất vụ xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa năm 2019

hướng dẫn phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân năm 2019

Thông báo lịch mùa vụ nôi trồng thủy sản

Tuyên truyền, vận động người dân không dùng máy kích điện và các dụng cụ khác để bắt giun đất theo kiểu tận diệt

Công văn số 505/SNN-TT&BVTV về việc thực hiện một số giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Thông báo Kết luận cuộc họp kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2019

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1252394- Đang online : 4986