Tin tức › Trồng trọt - BVTV2/11/2018 14:5

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới (Từ ngày 31/10 đến ngày 6/11/ 2018)

1. Cây ngô đông (2-6 lá)

- Sâu xám, sâu cắn nõn gây hại rải rác, mật độ nơi cao 2-3con/m2;

- Bệnh huyết dụ, khô vằn gây hại rải rác nơi cao 2-3% số cây.

2. Cây rau họ thập tự, đậu các loại, cà chua, khoai tây

- Sâu tơ, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ nơi cao 4-5 con/m2;

- Sâu xanh, sâu khoang gây hại, mật độ nơi cao 3-4 con/m2;

- Rệp hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số cây;

- Bệnh lở cổ rễ, sương mai gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số cây.

3. Cây chè (ra búp- thu hái)

- Rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi gây hại, tỷ lệ phổ biến 5-10% số búp, nơi cao 10% số búp, lá;

- Nhện đỏ gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 10-15% số lá.

4. Cây mía (tích lũy đường)

- Sâu đục thân gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Rệp xơ trắng gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 20-30% số cây;

- Rệp sáp phát sinh gây hại cục bộ.

 5. Cây có múi (quả xanh-chín)     

- Bệnh thán thư tiếp tục gây hại trên quả, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số quả;

- Bệnh loét do vi khuẩn, ghẻ sẹo tiếp tục gây hại tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá, quả;

- Rệp phát sinh gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 2-3 % số cành, quả;

- Tập đoàn nhện tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 10-15 % số lá, quả;

- Bệnh vàng lá thối rễ tiếp tục gây hại rải rác.   

6. Cây nhãn, vải (lộc bánh tẻ)

- Bệnh chổi rồng, bệnh sương  mai gây hại rải rác;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số cành.

7. Cây lâm nghiệp (vườn ươm-1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá gây hại rải rác;

- Bệnh phấn trắng, bệnh lở cổ rễ trên cây keo vườn ươm gây hại rải rác, nơi cao 1-3 % số cây;

- Bệnh thán thư gây hại rải rác

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

 

TT&BVTV

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 877186- Đang online : 4489